Truyện Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận (full) - Kiều Phương Hạ - Lệ Đình Tuấn - tác giả: Chi Chi

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Trọng Sinh,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Truyện Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận (full) - Kiều Phương Hạ - Lệ Đình Tuấn - tác giả: Chi Chi

Nội dung truyện Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận của tác giả: Chi Chi kể vể 2 Nhân vật chính - Kiều Phương Hạ - Lệ Đình Tuấn - Chỉ vì anh bị bỏ thuốc rồi phát sinh quan hệ với cô mà cô bị đuổi đi khi chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi. Khiến cô và cả gia tộc của cô bị người đời chê cười.
Nhưng ba năm sau, cô trở thành một hacker có tiếng trên thế giới và quay lại trả thù những kẻ đã khiến cô tổn thương.


 


Thể loại: Ngôn tình, đô thị


 


Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Truyện Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận (full) - Kiều Phương Hạ - Lệ Đình Tuấn - tác giả: Chi Chi

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Trọng Sinh,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Truyện Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận (full) - Kiều Phương Hạ - Lệ Đình Tuấn - tác giả: Chi Chi

Nội dung truyện Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận của tác giả: Chi Chi kể vể 2 Nhân vật chính - Kiều Phương Hạ - Lệ Đình Tuấn - Chỉ vì anh bị bỏ thuốc rồi phát sinh quan hệ với cô mà cô bị đuổi đi khi chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi. Khiến cô và cả gia tộc của cô bị người đời chê cười.
Nhưng ba năm sau, cô trở thành một hacker có tiếng trên thế giới và quay lại trả thù những kẻ đã khiến cô tổn thương.


 


Thể loại: Ngôn tình, đô thị


 


Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Chương Mới Nhất

Danh sách chương: Truyện Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận (full) - Kiều Phương Hạ - Lệ Đình Tuấn - tác giả: Chi Chi