Tổng Giám Đốc Truy Thê: Bị Từ Chối 99 Lần (truyện full) - Đường Hoài An - Mạc Tư Quân

Tác giả:

Thể loại: Hiện Đại, Ngôn Tình,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Tổng Giám Đốc Truy Thê: Bị Từ Chối 99 Lần (truyện full) - Đường Hoài An - Mạc Tư Quân

Nội dung truyện Tổng Giám Đốc Truy Thế: Bị Từ Chối 99 Lần của tác giả: Hạ Y - Tương ái tương sát bốn chữ này có thể chứng nhận mối tình yêu giữa Đường Hoài An và Mạc Tư Quân. Anh ta ghét bỏ cô vô cùng, nhưng lại không cho phép người đàn ông nào khác đi gần cô dù chỉ một chút. Đường Hoài An gọi hành vi này là: Tính chiếm hữu khiến người buồn cười. Cô biết rõ, Mạc Tư Quân là thuốc độc với mình, cũng là thuốc giải của bản thân. Nhưng… Tổng giám đốc Mạc luôn ngồi tít trên cao mà bỗng nhiên biến thành người sửng vợ lên trời là sao vậy?

Tổng Giám Đốc Truy Thê: Bị Từ Chối 99 Lần (truyện full) - Đường Hoài An - Mạc Tư Quân

Tác giả:

Thể loại: Hiện Đại, Ngôn Tình,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Tổng Giám Đốc Truy Thê: Bị Từ Chối 99 Lần (truyện full) - Đường Hoài An - Mạc Tư Quân

Nội dung truyện Tổng Giám Đốc Truy Thế: Bị Từ Chối 99 Lần của tác giả: Hạ Y - Tương ái tương sát bốn chữ này có thể chứng nhận mối tình yêu giữa Đường Hoài An và Mạc Tư Quân. Anh ta ghét bỏ cô vô cùng, nhưng lại không cho phép người đàn ông nào khác đi gần cô dù chỉ một chút. Đường Hoài An gọi hành vi này là: Tính chiếm hữu khiến người buồn cười. Cô biết rõ, Mạc Tư Quân là thuốc độc với mình, cũng là thuốc giải của bản thân. Nhưng… Tổng giám đốc Mạc luôn ngồi tít trên cao mà bỗng nhiên biến thành người sửng vợ lên trời là sao vậy?

Chương Mới Nhất

Danh sách chương: Tổng Giám Đốc Truy Thê: Bị Từ Chối 99 Lần (truyện full) - Đường Hoài An - Mạc Tư Quân