Truyện Đấu La Đại Lục 1 - Đường Tam (full)

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Huyền Huyễn, Kiếm Hiệp,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Full

Thông tin: Truyện Đấu La Đại Lục 1 - Đường Tam (full)

Nội dung Truyện Đấu La Đại Lục 1 - của tác giả Đường Gia Tam Thiếu xoay quanh thiếu gia thứ 3 của Đường Môn - Đường Tam - Đường Môn từ khi thành lập thì bắt đầu chia làm nội ngoại nhị môn, ngoại môn đệ tử đều là ngoại tính (họ khác) hoặc được thụ dư (ban cho) Đường tính (họ Đường), mà nội môn là Đường Môn trực hệ gia tộc truyền thừa.
Lúc này, vẻ mặt Đường Tam rất phong phú, khi thì cười, khi thì khóc, nhưng vô luận thế nào, đều không thể che dấu hưng phấn phát ra từ nội tâm.
Hai mươi chín năm, hai mươi chín năm trước hắn được ngoại môn trưởng lão Đường Lam thái gia nhặt về Đường Môn từ lúc còn nằm trong tã, Đường Môn chính là nhà hắn, mà Đường Môn ám khí chính là tất cả của hắn.
Đột nhiên, Đường Tam sắc mặt chợt biến đổi, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, có chút khổ sáp đích tự nhủ: "Cái gì phải tới cuối cùng sẽ tới. "

Truyện Đấu La Đại Lục 1 - Đường Tam (full)

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Huyền Huyễn, Kiếm Hiệp,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Full

Thông tin: Truyện Đấu La Đại Lục 1 - Đường Tam (full)

Nội dung Truyện Đấu La Đại Lục 1 - của tác giả Đường Gia Tam Thiếu xoay quanh thiếu gia thứ 3 của Đường Môn - Đường Tam - Đường Môn từ khi thành lập thì bắt đầu chia làm nội ngoại nhị môn, ngoại môn đệ tử đều là ngoại tính (họ khác) hoặc được thụ dư (ban cho) Đường tính (họ Đường), mà nội môn là Đường Môn trực hệ gia tộc truyền thừa.
Lúc này, vẻ mặt Đường Tam rất phong phú, khi thì cười, khi thì khóc, nhưng vô luận thế nào, đều không thể che dấu hưng phấn phát ra từ nội tâm.
Hai mươi chín năm, hai mươi chín năm trước hắn được ngoại môn trưởng lão Đường Lam thái gia nhặt về Đường Môn từ lúc còn nằm trong tã, Đường Môn chính là nhà hắn, mà Đường Môn ám khí chính là tất cả của hắn.
Đột nhiên, Đường Tam sắc mặt chợt biến đổi, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, có chút khổ sáp đích tự nhủ: "Cái gì phải tới cuối cùng sẽ tới. "

Chương Mới Nhất

Danh sách chương: Truyện Đấu La Đại Lục 1 - Đường Tam (full)