Truyện Người Yêu Chí Tử - Thẩm Mai Trang - Phó Kiến Hưng (full)

Tác giả:

Thể loại: ,

Nguồn:

Trạng thái: Full

Thông tin: Truyện Người Yêu Chí Tử - Thẩm Mai Trang - Phó Kiến Hưng (full)

Nội dung Truyện Người Yêu Chí Tử - Thẩm Mai Trang - Phó Kiến Hưng của tác giả Quân Tử Như Ngọc
Thai kì: Sáu tuần.
Lúc thấy kết quả xét nghiệm, tôi nhìn bốn chữ này mà ngây ngốc tại chỗ, mới một lần thôi, sao mà đã mang thai con của chồng vì liên hôn nên mới cưới tôi?
Bây giờ phải làm sao đây? Tôi phải làm sao mới có thể không để anh ta phát hiện tôi mang thai rồi?
Thể loại: cưới trước yêu sau - Ngược - Truy Thê

Truyện Người Yêu Chí Tử - Thẩm Mai Trang - Phó Kiến Hưng (full)

Tác giả:

Thể loại: ,

Nguồn:

Trạng thái: Full

Thông tin: Truyện Người Yêu Chí Tử - Thẩm Mai Trang - Phó Kiến Hưng (full)

Nội dung Truyện Người Yêu Chí Tử - Thẩm Mai Trang - Phó Kiến Hưng của tác giả Quân Tử Như Ngọc
Thai kì: Sáu tuần.
Lúc thấy kết quả xét nghiệm, tôi nhìn bốn chữ này mà ngây ngốc tại chỗ, mới một lần thôi, sao mà đã mang thai con của chồng vì liên hôn nên mới cưới tôi?
Bây giờ phải làm sao đây? Tôi phải làm sao mới có thể không để anh ta phát hiện tôi mang thai rồi?
Thể loại: cưới trước yêu sau - Ngược - Truy Thê

Chương Mới Nhất

Danh sách chương: Truyện Người Yêu Chí Tử - Thẩm Mai Trang - Phó Kiến Hưng (full)